香港赛马会彩卷公司86

ASTRALIS – zwyci?zcy mistrzostw IEM Katowice 2019

Gratulujemy Astralis, zwyci?zcom mistrzostw IEM Katowice 2019!

Nieprawdopodobna podró? dru?yny ENCE do wielkiego fina?u zakończy?a si? pora?k? z faworyzowan? przez wielu dru?yn? Astralis, która wygra?a trzecie tego typu mistrzostwa, pokonuj?c swoich przeciwników bez pardonu na mapach Train oraz Inferno.

Dzi?kujemy wszystkim widzom, ESL, firmie Intel i wszystkim graczom oraz innym organizacjom, dzi?ki którym ten turniej by? mo?liwy.

Faza mistrzów IEM Katowice 2019

Za nami dwa etapy zmagań turnieju w Katowicach, po których pozosta?a ju? tylko ósemka dru?yn. Kto si?gnie po mistrzowski tytu??

Faza mistrzów zostanie rozegrana od 28 lutego do 3 marca w owianym s?aw? Spodku. Upewnijcie si?, ?e zatwierdzicie wasze typy w Wyzwaniu Pick’Em dla ca?ej rundy pucharowej przed rozpocz?ciem ?wier?fina?ów – je?eli uda?o wam si? ulepszy? wasz ?eton IEM Katowice 2019 na srebrny, to macie jeszcze szans? na zdobycie diamentowego! Natomiast je?eli nie zakupili?cie jeszcze przepustki widza, to mo?ecie j? teraz zdoby? o 50% taniej. Dzi?ki niej otrzymacie nielimitowane graffiti oraz ikon? czatu Steam na czas trwania turnieju oraz ?eton wydarzenia. Gracze, którzy teraz zakupi? przepustk? widza, wci?? b?d? mogli ukończy? 7 z 11 wyzwań, tym samym zdobywaj?c z?oty ?eton i 2 zestawy pami?tkowe. Do??czcie do wydarzenia jeszcze dzi?!

Drugie mistrzostwa CS:GO w 2019

Podczas gdy turniej w Katowicach trwa w najlepsze, to ju? dzi? pragniemy og?osi? drugie mistrzostwa w 2019 roku, które b?d? organizowane przez Starladder i odb?d? si? w Berlinie. Faza mistrzów odb?dzie si? w Mercedes Benz-Arena od 5 do 8 wrze?nia. Pe?ny harmonogram znajduje si? poni?ej:

  • 17 – 21 lipca – mistrzostwa regionalne Europy i Ameryk
  • 24 – 28 lipca – mistrzostwa regionalne WNP i Azji
  • 29 lipca – dogrywka
  • 20 – 25 sierpnia – faza pretendentów
  • 27 sierpnia – 1 wrze?nia – faza legend
  • 5 – 8 wrze?nia – faza mistrzów

Dodatkowe informacje na temat mistrzostw Starladder Berlin 2019 znajduj? si? tutaj.

Faza legend

Przez weekend w Katowicach zakończy?a si? faza pretendentów i znamy ju? 8 dru?yn, które przesz?y do fazy legend:

Na ósemk? zwyci?skich pretendentów czeka ju? ósemka legend. Ju? w ?rod? 20 lutego rozpocznie si? ich rywalizacja o miejsce w fazie mistrzów. Zdob?d?cie przepustk? widza i wytypujcie wygranych w Wyzwaniu Pick’Em!

Rozpoczyna si? IEM Katowice 2019

Do??czcie do nas 13 lutego o 13:00, by by? ?wiadkami pierwszych meczy katowickiej fazy pretendentów.

Ogl?dajcie mecze na ?ywo na Steam.tv, w grze poprzez GOTV lub w serwisie Twitch.

Kupcie przepustk? widza IEM Katowice 2019, by otrzyma? ?eton wydarzenia, który daje wam ekskluzywny dost?p do zestawów pami?tek oraz Wyzwania Pick’Em dla tegorocznej imprezy w Spodku. Posiadacze przepustek chc?cy zdoby? diamentowy ?eton powinni zatwierdzi? swoje typy jeszcze przed rozpocz?ciem meczów. W gratisie otrzymacie te? nielimitowane graffiti dru?yn na czas trwania wydarzenia oraz ca?kowicie nowe ikony dru?yn na Steam.tv. Wi?cej informacji o przepustce widza, zestawach pami?tkowych oraz Wyzwaniu Pick’Em znajdziecie tutaj.

Wesprzyjcie swoich ulubieńców, kupuj?c naklejki dru?yn i graczy. Tak jak zawsze, 50% przychodów ze sprzeda?y naklejek oraz przepustki widza trafia do graczy i organizacji bior?cych udzia? w IEM Katowice 2019.

Katowice 2019 – przedmioty turniejowe

Mistrzostwa IEM Katowice 2019 rozpoczynaj? si? 13 lutego. Ogl?daj zmagania najlepszych 24 dru?yn z ca?ego ?wiata o miano kolejnego mistrza CS:GO!

Przepustka widza IEM Katowice 2019

Od teraz mo?na kupi? ca?kowicie now? przepustk? widza IEM Katowice 2019. Dzi?ki niej otrzymacie ?eton IEM Katowice 2019, który mo?na ulepszy?, a tak?e ekskluzywny dost?p do zestawów pami?tkowych, Wyzwania Pick’Em IEM Katowice 2019, nielimitowan? liczb? u?y? graffiti dru?yny na czas trwania wydarzenia oraz zupe?nie now? ikon? dru?yny na czacie Steam.tv. Po ka?dym ulepszeniu odznaki mo?ecie odebra? zestaw pami?tkowy dla wybranego przez was meczu. B?d? one wyró?nia? MVP tego meczu, wi?c ogl?dajcie turniej i wybierzcie swoje ulubione rozgrywki!

Naklejki graczy i dru?yn

Od teraz mo?na równie? naby? naklejki dru?yn i autografy graczy. Pojemniki z dru?ynami zawieraj? hologramowe i foliowane naklejki, natomiast pojemniki z graczami zawieraj? zwyk?e, foliowane i z?ote. Nie ma niew?a?ciwego sposobu na wspieranie swoich ulubionych graczy i dru?yn – niezale?nie od tego, czy kupicie naklejki czy przepustk? widza, 50% przychodów ze sprzeda?y zostanie przeznaczonych na wsparcie graczy i organizacji bior?cych udzia? w turnieju IEM Katowice 2019.

香港赛马会彩卷公司86