香港赛马会彩卷公司86

ASTRALIS – vítězové ?ampionátu IEM Katowice 2019

Gratulujeme tymu Astralis, ktery si odná?í trofej ?ampionátu IEM Katowice 2019!

P?esto?e jeho soupe?, tym ENCE, bojoval do posledního dechu, zku?enosti nakonec porazily dravost nového tymu a Astralis si na mapách Train a Inferno zajistil u? t?etí vyhru velkého ?ampionátu.

Děkujeme v?em divák?m, organizátor?m, sponzor?m a p?edev?ím skvělym hrá??m, bez nich? by tento ?ampionát neproběhl.

IEM Katowice 2019: playoff

U? jenom osm nejlep?ích tym? z?stává ve h?e o pohár ?ampionátu IEM Katowice 2019.

Playoff hrané na stadionu Spodek Arena p?ed zraky fanou?k? z celého světa bude zahájeno 28. února napínavym ?tvrtfinále a vyvrcholí velkym finále v neděli 3. b?ezna. Nenechte si to ujít a také zadejte své tipy! Pokud se Vám poda?ilo za p?edchozí fáze dostat minci ?ampionátu na st?íbrnou úroveň, máte ?anci po finále odejít s diamantovou verzí! A jestli jste si virtuální vstupenku je?tě nekoupili, te? máte unikátní p?íle?itost získat ji s 50% slevou. ?e u? je zbyte?ná? Ale kde?e! Po?ád dostanete graffiti s neomezenym po?tem pou?ití, vlaje?ky do konverzací na Steam.tv a minci, kterou správnym tipováním a sledováním zápas? vytáhnete a? na zlatou úroveň. To jsou dva cenné suvenyry!

Druhy velky ?ampionát roku 2019

P?esto?e se právě bavíme skvělymi vykony tym? na ?ampionátu v Katovicích, také nastal ?as oznámit druhy velky ?ampionát ve h?e CS:GO pro rok 2019, ktery organizace Starladder uspo?ádá v německém Berlíně.

Playoff tohoto ?ampionátu se odehraje v budově Mercedes Benz-Arena od 5. do 8. zá?í. Kompletní rozpis je pak zde:

 • 17. – 21. ?ervence: regionální ?ampionáty pro Evropu a Ameriku
 • 24. – 28. ?ervence: regionální ?ampionáty pro SNS a Asii
 • 29. ?ervence: druhá ?ance
 • 20. – 25. srpna: kvalifikace
 • 27. srpna – 1. zá?í: skupinová fáze
 • 5. – 8. zá?í: playoff
 • Dodate?né informace o ?ampionátu Starladder Berlin 2019 naleznete zde.

  Skupinová fáze v Katovicích

  P?es víkend byla dohrána kvalifikace na ?ampionát IEM Katowice 2019, díky ?emu? tedy známe osm tym? postupujících do skupinové fáze:

  Na Nové vyzyvatele ?eká osm ost?ílenych Legend, tak?e se máme na co tě?it! Souboj o místa v playoff za?íná ve st?edu 20. února. Máte své favority? Kupte si virtuální vstupenku a tipněte si vítěze!

  ?ampionát IEM Katowice 2019 za?íná

  Nezapomeňte si ve st?edu 13. února od 13.00 naladit úvodní zápasy kvalifika?ní fáze ?ampionátu IEM Katowice 2019!

  ?ivé zápasy m??ete sledovat na Steam.tv, p?ímo ve h?e na GOTV nebo na Twitch.tv. Pokud navíc nechcete byt jenom pasivními diváky, m??ete si také zakoupit virtuální vstupenku, která Vám zajistí vylep?itelnou minci ?ampionátu, suvenyry a neomezeny p?ístup k tipovací soutě?i (co? nám p?ipomíná, nezapomněli jste zadat své tipy na kvalifikaci?). Jako bonus pak díky vstupence obdr?íte speciální graffiti v?ech tym? a vlaje?ky do konverzací na Steam.tv. Kompletní informace o vstupence, suvenyrech a tipovací soutě?i naleznete zde. Plus m??ete samoz?ejmě podpo?it své oblíbené tymy a hrá?e koupí jejich samolepek. Polovina vytě?ku z prodeje jako v?dy putuje danym hrá??m nebo do tymové kasi?ky.

  P?edměty ?ampionátu IEM Katowice 2019

  ?ampionát IEM Katowice 2019 za?íná u? 13. února! Nenechte si ujít strhující bitvu, které se zú?astní ?ty?iadvacet tym?, ale jenom jeden z nich odejde jako ?ampion!

  Vstupenka na ?ampionát IEM Katowice 2019

  P?esto?e ?ampionát za?íná p?í?tí tyden, ji? dnes je mo?né zakoupit si jeho virtuální vstupenku.

  Tato vstupenka Vám zajistí vylep?itelnou minci ?ampionátu, neomezeny p?ístup k tipovací soutě?i, mo?nost získat exkluzivní suvenyry a navrch speciální graffiti v?ech tym? s neomezenym po?tem pou?ití a vlaje?ky do konverzací na Steam.tv.

  Se suvenyry se to pak má následovně. V?dy kdy? vylep?íte svoji minci, máte mo?nost vyzvednout si Souvenir Package z libovolného zápasu, p?i?em? ka?dy takovy suvenyr na sobě ponese jméno nejlep?ího hrá?e daného zápasu.

  Samolepky tym? a hrá??

  Kromě vstupenky si m??ete zakoupit také klasické samolepky tym? nebo samolepky s podpisy hrá??. Kapsle s tymy konkrétně obsahují holografické a speciální samolepky, zatímco kapsle s hrá?i ukryvají bě?né, speciální a zlaté samolepky.

  A? u? v?ak do ko?íku vlo?íte cokoli – samolepky ?i virtuální vstupenku – polovina vytě?ku z prodeje v?dy putuje hrá??m a tym?m ú?astnícím se ?ampionátu!

  香港赛马会彩卷公司86